Reference - fontány Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava

Fontány Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava

Popis fontány:

První vodní prvek je tvořen betonovou kaskádou, po které protéká voda vyvěrající v nejvyšším patře. Druhý spočívá ve vytvoření klidné vodní hladiny v pravidelné pravoúhlé nádrži.

Technologie fontány:

• oběhová čerpadla
• akumulační nádrž
• řídící regulační systém
• filtrace vody
• dávkování dezinfekce vody

Realizace: 2013

Další reference