Kašna Národní muzeum Praha

Kašna Národní muzeum Praha

Fontána je tvatru kruhové výseče a je situována u zdi vstupních ramp. Při této zdi jsou vybudovány tři přelivné nádržky – mísy a v horní části maskaronový chrlič – lví hlava. Celkový efekt fontány je tvořen přepadající vodou z jedné mísy do druhé. Kde vzniká čtyřúrovňová kaskáda tvořena provazci vody. Provazce vody jsou tvořeny úžlabími ve stávajících přepadových hranách jednotlivých mís. Pro zklidnění proudu přepadového paprsku je instalován nový nerezový vlnolam. Vlnolam je proveden z nerezového plechu tl. 3mm, tedy odolný k prošlápnutí. Pro zefektivnění vodní kulisy je navrženo osvětlení výtrysků podvodními reflektory LED.

 

Technologie fontány:

  • oběhové čerpadlo
  • řídicí systém
  • filtrace vody
  • dezinfekce vody
  • LED osvětlení

 

Realizace  2019

 

Další reference