Reference - Plavecký 50m bazén - oprava sprch, Hradec Králové

Plavecký 50m bazén - oprava sprch, Hradec Králové

Popis oprav:

Celá dispozice sprch je odvodněna systémem speciálních podlahových vpustí, aby byly splněny nejpřísnější hygienická měřítka a umožněna výborná čistitelnost podlahových ploch a byl zaručen bezpečný a komfortní provoz. Vzhledem k nutnosti šetřit vodní zdroje a chovat se hospodárně je pro zásobování WC a pisoárů využívána bazénová voda po rekuperaci.
Každé sprchové stání obsahuje sestavu vodních armatur včetně řídící komunikační jednotky
a ponorného čidla.

Zcela nová parní kabina je osazena vždy dvěma výtokovými míchacími armaturami sloužící k hygienickému oplachu příslušné strany lavic.
Ochlazovací bazénky byly nahrazeny 4 ks sprchových stání.

Realizace: 2012

Další reference