Reference - projekt pro bazén Strakonice

Projekt pro bazén Strakonice

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby pro technologii přístavby nerezových bazénů a pro rekonstrukci technologie venkovního koupaliště.

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:

Práce byly provedeny řádně a odborně, v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě a odpovídaly technickým požadavkům. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů.

Činnost KTS-AME s.r.o. se vyznačuje dobrou organizací a máme s ní dobré zkušenosti.

Generální projektant

TMS Projekt

Žižkova 312

386 01 Strakonice

Další reference