Reference - projekt světelné fontány a vodní stěny Flashwall u Janáčkova divadla v Brně

Projekt světelné fontány a vodní stěny Flashwall u Janáčkova divadla v Brně

Dominantou parku před Janáčkovým divadlem v Brně je fontána s 10 kusy napěněných kolmých výtrysků o maximální výšce 2 metry a vodní clona „Flashwall“ o šířce 15,5 m  a výšce 5,5 m. Kulisa vodní stěny je tvořena v programově řízeném kapání vody z kovové brány do bazénu. Vodní „cloně“ zobrazuje zadané obrazce. Večer jsou všechny vodní kulisy nasvíceny.

Vytvoření dokumentace: 2013

Další reference