Reference - úprava vody EMCO, Vřesce u Tábora

Úpravna vody EMCO, Vřesce u Tábora

Popis úpravny:

Předmětem dodávky byla úpravna napájecí vody pro kotelnu. Zadání průměrného odběru vody 1,5 m3/h a krátkodobý odběr 2 m3/h. Vstupní tvrdost vody 16 odH. Odběr nepřetržitý s duplexním zařízením automatické regenerace. Dávkování Na3PO4 nebo Na2SO3 popř. NaOH. Qmax = 2 l/h, pmax = 4 bary, ruční regulace výkonu. 

Technologie úpravny:

• svíčkový předfiltr 2m3/hod
• změkčovací filtr kapacita 320
• dávkovací čerpadlo dezinfekce

Realizace: 2010

Další reference