Reference - úprava vody pro fontánu na Riegrově náměstí, Hradec Králové

Úpravna vody pro fontánu na Riegrově náměstí, Hradec Králové

Popis úpravny:

Kvalita vody je zajištěna recirkulačním zařízením, které vodu v uzavřeném systému kontinuálně upravuje. Voda ve fontáně je upravována pomocí koagulační filtrace na tlakovém uzavřeném plastovém rychlofiltru s náplní vodárenského písku, přes který je přečerpána pomocí recirkulačního čerpadla v technologické šachtě.

Technologie úpravny vody:

• oběhové čerpadlo
• kalové čerpadlo
• řídící regulační systém
• změkčovací stanice
• filtrace vody
• dávkování dezinfekce vody

Realizace: 2008

Další reference