Reference - úprava vody Administrativní centrum VINICE, Pardubice

Úpravna vody Administrativní centrum VINICE, Pardubice

Popis úpravny

V suterénu objektu je instalována společná technologie úpravny vody užitkové s úpravnou napájecí vody pro chlazení. Voda ze studny je čerpána do první akumulační jímky, kde dochází k oxidaci iontů železa a dezinfekce vody. Voda z první akumulační jímky je odebírána přes čerpací stanici a následně je upravována na odželezňovacím filtru, dechlorována i změkčena s přečerpáním do druhé zásobní nádrže. Z druhé akumulační nádrže je voda dopravována do spotřebiště dle požadovaného odběru vody a zároveň slouží i pro doplňování vody do jezírka.

Technologie úpravny

•    akumulační nádrže
•    svíčkový předfiltr
•    odželezňovací filtr
•    dechlorační filtr
•    změkčovací filtr
•    dávkovací čerpadlo dezinfekce
•    elektrorozvaděč

Realizace: 2008

Další reference