Úpravna vody Poliklinika Prosek

Úpravna vody Poliklinika Prosek

Ve strojovně jsou umístěny dvě samonosné plastové nádrže. Spodní nádrž slouží pro zachycení znečištěné vody z van a horní nádrž pro akumulaci upravené vody.

Voda ze spodní nádrže je dopravována čerpadlem s předfiltrem přes pískovou filtraci a ohřev do horní nádrže. Po naplnění horní nádrže bude voda napouštěna do rehabilitačních van nebo přetékat zpět do spodní nádrže. Čerpadlo filtrace obsahuje řídicí systém pro přesné nastavení požadovaného výkonu.
 

Další reference