Reference - ZOO pavilón plazů, Jihlava

ZOO pavilón plazů, Jihlava

Popis úpravny

Technologie úpravy vody je zordělena do několika okruhů dle jednotlivých bazénu. Ty jsou vybaveny základní technologie úpravy vody. Venkovní bazén je zaktraktivněn kaskádou a umělým vodopádem, které také zajištují potřebné provzdušnění a okysličení vody. Voda z bazénku je nasávána cirkulačními čerpadly přes skimmery a dnovými vpustěmi do lapačů hrubých nečistot a filtrů, kde je zbavena mechanických nečistot. Takto upravená voda je desinfikována UV lampou a přes biofiltr je přivedena zpět do bazénu. Pro vnitřní bazén je voda navíc ohřívána teplovodním ohřevem.

 

Realizace: 2015

Další reference