Návrh

Návrh

Každý projekt začíná návrhem řešení. Nejdříve je nutné si ujasnit, jaká je naše představa. Konečným výsledkem může být fontána, kašna, plavecký bazén či úpravna vody. Ze všeho nejdříve se tedy musíme zamyslet, jaký efekt od návrhu čekáme. Prvotní představu Vám potom rádi pomůžeme rozpracovat do konkrétního návrhu řešení, který zohlední stávající situaci na daném místě a přinese samozřejmě očekávaný výsledek. Tím může být fontána zakomponovaná do okolí, kašna na náměstí, plavecký bazén, ať již na soukromé zahradě nebo pro širokou veřejnost, a také v n neposlední řadě upravená vody dle vašich požadavků.

KTS-AME | Fontány