Certifikace

Over the years, Amwerk has built a culture of service, teamwork, and most important - innovation. With an exceptionally diverse staff and an average tenure of ten years, we are proud that people choose to build their careers with us.

Certifikát ISO 9001

  • O společnosti

Po předcházející roční přípravě získala naše firma v roce 2007 certifikát ISO 9001. Díky certifikátu se stala naše firma spolehlivějším partnerem pro tuzemské i zahraniční odběratele i dodavatele. Získání Certifikátů se pozitivně projevilo na efektivnosti realizace zakázek i na spokojenosti klientů. Každý rok firma prochází povinným auditem k prodloužení platnosti těchto certifikátů.

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, kde je nutné prokázat schopnost poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů, které mají za cíl zvýšit spokojenost zákazníků.

 

KTS-AME | ISO 9001
KTS-AME | ISO 9001

Certifikát ISO 14001

  • O společnosti

Po předcházející roční přípravě získala naše firma v roce 2007 certifikát ISO 14001. Díky certifikátu se stala naše firma spolehlivějším partnerem pro tuzemské i zahraniční odběratele i dodavatele. Získání Certifikátů se pozitivně projevilo na efektivnosti realizace zakázek i na spokojenosti klientů. Každý rok firma prochází povinným auditem k prodloužení platnosti těchto certifikátů.

Normy ISO 14001 se týkají environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí. Normy jsou určeny výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální management má za cíl snížit dopady činností organizace na životní prostředí, což vede k jeho zkvalitnění a současně ke zlepšení profilu společnosti. (zdroj – http://cs.wikipedia.org )

 

KTS-AME | ISO 14001
KTS-AME | ISO 14001

ABAS ČR

  • O společnosti

KTS-AME | Abas CRAsociace ABAS ČR sdružuje provozovatele bazénů, koupališť, saun, wellness a dalších regeneračních zařízení, která provozují mokrou zónu a další procedury jako jsou masáže, solárium, vodoléčba aj. ABAS ČR také profesně zastřešuje společnosti, které uvedené provozy projektují, staví, vybavují nebo pro ně zajišťují servis.

Posláním asociace je rozvoj oboru. Jde především o informační servis, který je členům předáván nejen tiskovými materiály, ale také prostřednictvím odborných přednášek a exkurzí v rámci konferencí, odborných dnů, zahraničních zájezdů, oborových veletrhů aj.

Mezi stálé činnosti patří i vzdělávání zaměstnanců a zájemců z oboru a poradenství včetně vypracování odborných posudků.

 

KTS-AME | Abas CR
KTS-AME | Abas CR

ČKAIT

  • O společnosti

Firma disponuje autorizací ČKAIT v oboru vodního hospodářství, techniky prostředí staveb, specializací zdravotní techniky a autorizací technologických zařízení staveb. Dle stavebního zákona je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

KTS-AME | CKAIT
KTS-AME | CKAIT

Rozvoj měkkých a manažerských dovedností - školení EU

  • O společnosti

Zaměstnanci firmy absolvovali v první polovině roku 2022 školení „Rozvoj měkkých a manažerských dovedností“ financovaný Evropským státním fondem Evropské unie.

https://www.kts-ame.cz/wp-content/uploads/2022/08/EU.jpg
https://www.kts-ame.cz/wp-content/uploads/2022/08/EU.jpg