Fontána Dominikánské náměstí Brno

Technologie pro bronzové kužely na Dominikánském náměstí v Brně - vodní proudy a mlha

Na Dominikánské náměstí v Brně byly během letošního léta nainstalovány nové architektonické prvky připomínající kouřící trubky a vývody parovodů. Tyto prvky jsme oživily vodními proudy a v teplých dnech i mlhou, díky které bude pobyt na tomto náměstí v letních měsících příjemnější. Voda i mlha jsou vypouštěny z kuželů v různé intenzitě i v různých časových intervalech.

Stejně jako potrubí, i naše prvky jsou nosičem vodního média, vynášejí ho z podzemních útrob na povrch, a to v podobě vodní mlhy, která se rozplyne v okolí, a vodního proudu, který následně opět mizí pod povrchem. Vodní mlha má vlastnost navázat na sebe teplo, které využije ke svému odparu a tím okolí reálně ochladí. Vodní proud, který z každého kuželu vychází, osvěží mimo jiné zurčivým zvukem,“ vysvětlil Tomáš Pavlacký.

Realizace:
2023
Kategorie:
Fontány
Dílo:
Fontána