Fontána Náměstí Jana Pernera, Česká Třebová

Na veřejném prostranství terminálu hromadné dopravy v České Třebové jsou vybudovány dva vodní prvky.

Na veřejném prostranství terminálu hromadné dopravy v České Třebové jsou vybudovány dva vodní prvky. Jedná se o vodní kaskádu a otáčející se žulovou kouli na vodní hladině umístěné v žulovém listu.

Efekt fontány „Kaskáda“ spočívá v instalaci šesti kolmých výtrysků  a v následném přepadu do koryta. Kaskáda je ve střední části přerušena. Voda proudí nerezovým potrubím pod chodníkem mezi oběma částmi koryta kaskády.

Efekt fontány „Koule“ spočívá v instalaci sedmi kolmých výtrysků a kamenné otáčejicí se kouli. Koule je osazena na kamenném základovém prvku „listu“.

Technologie fontány:

•    kamenná koule s mapou světa
•    7 trysek
•    2 oběhová čerpadla
•    akumulační nádrž
•    změkčovací stanice
•    filtrace vody

Realizace:
2010
Kategorie:
Fontány
Dílo:
Fontána