Fontána Terminál autobusové dopravy Pardubice

Novostavba vodního prvku v Pardubicích v prostoru veřejného prostranství před terminálem a ulicí Palackého s využitím kortenu.

Novostavba vodního prvku v prostoru veřejného prostranství před terminálem a ulicí Palackého. Vodní prvek je navržen jako nepravidelný bazén s přelivy – vodopády ve stěně nad vodním prvkem. Samotný vodní prvek je hydraulicky rozdělen na dva samostatně fungující části.

Celkový efekt vodního prvku je tvořen dvěma vodními kulisami. První vodní kulisa je tvořena hladinou vody v bazéncích vodních prvků. Druhá vodní kulisa spočívá ve vodním přelivu ze sedmi vodopádů. Těleso vodního prvku je vybudováno jako železobetonová konstrukce s kamenným obkladem.

Technologie úpravy vody spočívá v pískové rychlofiltraci s dezinfekcí na bázi chloru. Technologie pro úpravu a dopravu vody je umístěna v technické místnosti (strojovně), která bude umístěna v suterénní místnost bytového domu východně od vodního prvku.

Pro větší efekt je fontána v nočních hodinách osvětlena.

Realizace:
2023
Kategorie:
Fontány
Dílo:
Fontána