Fontány Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava

První vodní prvek je tvořen betonovou kaskádou, po které protéká voda vyvěrající v nejvyšším patře.

První vodní prvek je tvořen betonovou kaskádou, po které protéká voda vyvěrající v nejvyšším patře. Druhý spočívá ve vytvoření klidné vodní hladiny v pravidelné pravoúhlé nádrži.

Technologie fontány:

• oběhová čerpadla
• akumulační nádrž
• řídící regulační systém
• filtrace vody
• dávkování dezinfekce vody

Realizace:
2013
Kategorie:
Fontány
Dílo:
Fontána