Úprava vody pro hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Hotelový bazén s atrakcemi a whirlpool

Hotelový bazén s atrakcemi a whirlpool jsou vybudovány s recirkulací vody. Kvalita vody je zabezpečena technologickým zařízením, které vodu v uzavřeném recirkulačním systému během provozu kontinuálně upravuje. K úpravě vody je použito dávkování chlornanu sodného jako dezinfekčního činidla, kyseliny sírové jako korektoru pH a síranu hlinitého jako flokulantu. Zařízení pro úpravu vody, včetně potřebného chemického hospodářství je umístěno vždy ve strojovně každého bazénu samostatně.

Technologie úpravny vody bazénu:

• pískový filtr Ø 600
• čerpadlem 0,75 kW
• nerez výměník 53kW
• řídící regulační systém
• UV lampa
• automatické dávkování dezinfekce vody

Technologie úpravny vody vířivé vany:

• pískový filtr Ø 600
• čerpadlem 0,75 kW
• elektrický ohřev vody
• řídící regulační systém
• automatické dávkování dezinfekce vody

Realizace:
2010
Kategorie:
Úprava vody