Vodní hrátky Vodní dům, Vlašim

Hřiště Návštěvnického centra ve Vlašimi je osazeno vodními herními prvky

Hřiště Návštěvnického centra ve Vlašimi je osazeno vodními herními prvky, které na sebe navzájem navazují a tak udávají jednotný ráz celého prostoru:

Kaskáda – otáčením kola dochází k nabírání vody a z rotačního dopravníku voda přetéká do lopatek, které se po určité době překlápějí a kaskádovitě přetékají jedna do druhé
Vodní naběrák – pohybem kola se z nádrže potoka čerpá voda, která vytéká střídavě do žlabů vpravo i vlevo. Jimi teče do trychtýřovité nádržky, odkud středovým výtokem padá zpět do hlavního koryta. Různá rychlost otáčení ovlivňuje množství vody a tedy proud v korytech. Do nádržky může například vtékat protiproudem a tak vzniká neustále se měnící obraz.
Archimedův šroub – zařízením pro dopravu vody do výše položených míst, starý princip vodního šroubu. Otáčením manipulačního kola nabírá vodu, která šroubem stoupá vzhůru a vytéká horním přepadovým žlabem na hrací stůl. Spodní část šroubu opatřena ochranným sítem.
Vodní stůl a koryto s nastavitelnými bariérami, které tvoří překážky bránící proudění. Vzhledem k různým rychlostem proudění vody, vznikají na stole neustále odlišné obrazy proudu tekoucí vody. Množství vody je dáno intenzitou používání Archimedova šroubu. Z vodního stolu je voda pomocí vodního korýtka svedena zpět do hlavního potoka.
Vodní šnek s korytem, přehrazením a malým nerezovým mlýnkem je vodní dopravník se spirálovitou kostrou, který otáčením velkého kola nabírá do šnekovitého dopravníku vodu. Ta poté vytéká středem kola ven do proudnice. Herní sestava je zakončena nerezovým mlýnkem. Nerezovým korýtkem se voda dále vrací do spodního bazénu hlavního koryta.
Houpací pumpa s tryskou je tvořená houpacím mechanismem a tryskou. Při plynulém rozhoupání pumpy sem a tam dojde k výstřiku vody u konkrétní trysky.
Kývačka s tryskou je tvořená rameny kývacího mechanismu a tryskou. Při plynulém kývání rameny pumpy sem a tam dojde k výstřiku vody u konkrétní trysky.
Pístová pumpa s tryskou je tvořená pístovým mechanismem a tryskou. Při plynulém vertikálním pohybu pumpy nahoru a dolů dojde k výstřiku vody u konkrétní trysky
Malý vodní mlýnek s rozvodníkem vody je miskovitého tvaru. Množství vody přitékající na mlýnek je dáno intenzitou používání vodní kaskády s možností regulace pomocí rozvodníku vody.

Realizace:
2015
Kategorie:
Fontány
Dílo:
Vodní atrakce